Obznana

Obznana, naredba kojom je vlada Kraljevine SHS 30. XII. 1920. zabranila komunističku propagandu putem tiska te obustavila djelovanje komunističkih organizacija. Time je nastojala spriječiti svaku političku aktivnost Komunističke partije Jugoslavije nakon njezinih uspjeha na izborima, kao i zaustaviti val prosvjeda i seljačkih nemira. 2. VIII. 1921. donesen je i Zakon o zaštiti države po kojem se za komunističku djelatnost predviđala i smrtna kazna.