oceanografija

oceanografija (lat.; grč.), znanost koja se bavi proučavanjem svj. mora. U užem smislu fiz. znanost o moru, obuhvaća istraživanja fiz. i kem. pojava i procesa u svj. moru, rezultate istraživanja pom. meteorologije i reljefa dna mora. U širem smislu uključuje i geologiju i biologiju mora. Ovisno o predmetu proučavanja dijeli se na fizičku, kem., biol. oceanografiju. Proučava prostorne i vremenske promjene fiz. i kem. svojstava mora (raspodjela temperatura horizontalno i vertikalno), led u moru, gustoću, provodljivost, otpornost, akustičnost, optičke pojave, razinu mora, strujanje mora, morske mijene, valove, slanoću, plinove u moru, razmjenu tvari i energije između hidrosfere i atmosfere, život u moru i stvaranje sedimenata na dnu mora. U istraživanjima sudjeluju mnogobrojni instituti, najpoznatiji Scrippsov (Scripps Institution of Oceanography) u La Jolli, San Diego, i Oceanografski u Woods Holeu (Woods Hole Oceanographic Institute) na poluotoku Cape Code, ji od Bostona. Za razvoj oceanografije vrlo su važne oceanografske ekspedicije; prva velika ekspedicija upućena 1873. brodom Challenger.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: