Očenaš

Očenaš (lat. Pater noster), također Molitva Gospodnja (lat. Oratio Dominica), najstarija i najraširenija kršć. molitva, koju je prema Bibliji Isus naučio apostole. Prenesena je u trima verzijama: u Matejevu evanđelju (Mt, 6, 9–13), Lukinu evanđelju (Lk, 11, 2–4) i starokršć. spisu Didahe (gl. 8). Matejeva je verzija dulja (sedam zaziva) i bliža aramejskom molitvenom obrascu, a Lukina kraća (pet zaziva) po opsegu i stilu bliža izvorniku. Sadržajno je prvi dio molitve obraćanje Bogu, drugi dio čine prošnje iz svakidašnjeg života. U liturgiji se pojavljuje od V. st., kada se upotrebljava u obredu krštenja.