Obadija

Obadija (hebr. Obadyah), u Bibliji, starozavjetni prorok, ubraja se u dvanaest malih proroka. Djelovao u ←VI. ili ←IV. st. Ili je fiktivno ime sastavljača Knjige Obadijine, kratka spisa protiv Edomaca, koji su nakon pada Jeruzalema pod babilonsku vlast (587) bili zauzeli juž. Judeju. S 21 stihom najkraći spis (knjiga) Starog zavjeta.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: