obavještajna služba

obavještajna služba, specijalizirana služba u okviru drž. aparata, os. službi sigurnosti, koja prikuplja obavještajne podatke od interesa za očuvanje integriteta i sigurnosti države, radi vođenja politike u miru ili ratnih operacija u doba rata. Primjenjuje tajne metode prikupljanja informacija i zasniva se na mreži tajnih agenata unutar vlastite države ili u drugim državama. Nerijetko djeluje i kao instrument za očuvanje vlasti jedne polit. skupine, polit. partije ili pokreta, os. u totalitarnim i autoritarnim polit. sustavima.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: