Obedska bara

Obedska bara, stari rukav (mrtvaja) Save, kraj Kupinova u Srijemu, Srbija; duga 13,5 km, duboka 12 m, površine 7,2 km2. God. 1968. proglašena specijalnim rezervatom prirode (površine 98,2 km2). Jedna od najpoznatijih ornitoloških postaja u Europi (od 170 vrsta ptica, 6 je na svj. popisu ugroženih vrsta). Na Ramsarskom popisu močvara od 1977.