Obermaier, Hugo

Obermaier, Hugo, njemački arheolog (Regensburg, 29. I. 1877 – Fribourg, 12. XI. 1946). Profesor u Beču i Parizu prije I. svjetskoga rata, zatim u Madridu (od 1922) i Fribourgu (od 1938). Poduzeo više znanstveno-istraživačkih putovanja u Afriku, Sjevernu i Južnu Ameriku i Tursku. Jedan od utemeljitelja znanstvenih istraživanja paleolitičkoga doba. Njegovo glavno djelo Prapovijesni čovjek (1912) drži se kapitalnim za razvoj povijesne antropologije. Ostala važnija djela: Altamirska špilja (s H. Breuilom); Fosili čovjeka.