Oberth, Herman

Oberth, Hermann, njem. fizičar (Hermannstadt, danas Sibiu, Rumunjska, 25. VI. 1894 – Nürnberg, 28. XII. 1989). Jedan od utemeljitelja astronautike i raketne tehnike. Postavio znanstv. temelje novih tehnologija koje su omogućile let u svemir. Objavio monografiju Raketom do planeta (1923). Konstruirao raketu na tekući pogon (1929). Za II. svj. rata surađivao s W. von Braunom na konstrukciji njem. raketa, a od 1955. do 1959. u amer. raketnom programu. Potkraj života okrenuo se filoz. pitanjima i psihologiji.