obitelj

obitelj, osnovna društv., biol.-reproduktivna, odgojna i ekon. jedinica koju čini uži krug krvnih srodnika u zajedničkom životu (domaćinstvu), obično roditelji i djeca. Uža obitelj, matična zajednica roditelja i djece zasnovana na bračnoj vezi; izvanbračna obitelj, zajednica roditelja i djece ili muškarca i žene bez djece koja nije zasnovana na zakonsko sankcioniranoj bračnoj vezi; u hrv. zakonu izvanbračna o. izjednačena je s obitelji koja je zasnovana na zakonski sankcioniranoj vezi.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: