objava ili revelacija

objava ili revelacija (lat.), općenito, čin kojim Bog ili božansko obznanjuje čovjeku, izravno ili posredno, nešto što nadilazi ljudske spoznajne sposobnosti ili do čega ne može doći razumom, s nalogom daljnjeg prenošenja. Božansko se javlja kao zakonodavac i čuvar moralnog reda ili drevnih običaja, kao otac, sudac, osvetnik; preko čudesnih ili prir. znakova, ili posredno preko proroka, glasnika, svećenika, mudraca i sl. Sadržaj objave najčešće je sadržan u svetim knjigama (Biblija, Tora, Kur’an, Vede, Avesta). Na objavi se u prvom redu temelje tzv. objavljene religije (židovstvo, kršćanstvo, islam) koje vjeruju u objavu osobnog i transcendentnog Boga, zatim u širem smislu religije u kojima postoji pojam objave, ili u obliku božanske objave proroku, nadnaravnog praizvora apsolutne istine ili po mitovima (zoroastrizam, vedizam, misterijske religije).