obrti

obrti, proizvodne ili uslužne djelatnosti kojima se ručno, djelomice ili potpuno, pojedinačno proizvode različiti uporabni ili ukrasni predmeti u manjim radionicama. U tom radu obrtnik sudjeluje svojim proizvodnim sredstvima i stručnim umijećem, a proizvode izrađuje sam ili u suradnji s pomoćnicima (kalfe, naučnici), koje je u pravilu i sam poučio. Obrtništvo je u Europi procvalo u sr. vijeku, usporedno s razvojem gradova. Približno od XII. st. grad. se obrtnici udružuju u → cehove, koji su unapređivali i štitili njihove interese. Kao osnovna gosp. djelatnost eur. gradova, o. opstaju do industr. revolucije u XIX. st., kada njihov rad zamjenjuje masovna i normirana industr. proizvodnja. Posebnu skupinu predstavljaju seoski (tradicijski, narodni) o., s proizvodnjom namijenjenom potrebama seljačkoga načina života. Neki su obrtnici imali radionice u manjim ili većim mjestima, ali većina je živjela na selu i bavila se agrarom, a obrt im je bio dopunskim izvorom prihoda. Nije im trebao majstorski ispit kao uvjet za obavljanje djelatnosti, a bilo je i samouka. Proizvode su prodavali ponajprije u vlastitoj sredini, češće ipak na sajmovima, ili su s robom obilazili druga, čak i udaljenija sela. U Hrvatskoj su među takve obrtnike pripadali lončari (s izradom na ručnom i nožnom lončarskom kolu te s glaziranom i bojenom robom), muški tkalci (koji su od donesene pređe tkali na vodoravnome tkalačkom stanu), štrikeri (pletači) u Slavoniji (s izradom ogrtača i čarapa), terzije (krojači) u okolici Dubrovnika (poznati po ukrasno izvezenim muškim prslucima i haljecima od čohe, velura ili svile), suknari, klobučari, remenari, krznari (proizvođači muških i ženskih prsluka te kabanica), opančari (s izradom opanaka od štavljene i bojene kože), postolari, čizmari, kovači (koji su uz potkivanje konja proizvodili i lemeše, motike, čavle i sl., te željeznim dijelovima oblagali kola, koja su, pak, izrađivali kolari), košaraši (s proizvodima od pruća, slame, lišća kukuruza), užari (osim užadi od lana ili konoplje, izrađivali su i bičeve), tesari (proizvođači drvenog posuđa, namještaja, oruđa te graditelji nastambi), licitari i medičari (s izradom urešenih proizvoda od tijesta, napitaka od meda, svijeća), mlinari i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: