Odisej

Odisej, osljepljuje kiklopa Polifema, detalj grč. vaze, Muzej Eleusisa
Odisej (grč. Odysseús), u ant. mitologiji, kralj na otoku Itaci, sin Laertov (prema Homeru) ili Sizifov (prema grč. tragičarima, Vergiliju i Ovidiju), muž Penelopin i otac Telemahov. Deset je godina proveo u Trojanskom ratu, u kojem se isticao mudrošću, rječitošću i hrabrošću, ali i lukavstvom. Izveo mnoštvo herojskih i hrabrih pothvata (npr. prodro u Troju i ukrao kip Palade Atene, doveo u ahajski tabor lukonošu Filokteta i dr.). Po njegovu su savjetu Grci sagradili drvena konja s kojim su osvojili Troju. Nakon rata lutao deset godina morima, progonio ga je Posejdon koji se na nj naljutio zato što je oslijepio njegova sina, kiklopa Polifema. Na putu doživio razne postolovine (susreti s kiklopom, Eolom, čarobnicom Kirkom, nimfom Kalipsom, na otoku sirena, između Scile i Haribde itd.). Od raznih varijanti imena najpoznatiji je još latinski oblik Ulixes (Uliks). Gl. lik Homerove Odiseje, često spominjan u njegovoj Ilijadi i mnogim drugim grč. i kasnijim djelima.