odvjetništvo

odvjetništvo (također advokatura), profesija i služba koja pruža prav. usluge i pomoć fiz. i prav. osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i prav. interesa. U suvremenijem profesionalnom smislu o. se najprije javlja u ant. Rimu (← II. st.), kada znalci zakona, odvjetnici (lat. advocatus odvjetnik, branitelj), uz naknadu zastupaju stranku na sudu. Ta se praksa nastavlja i u eur. sr. vijeku, te je o. u pravilu odvojeno od suda i sudačke profesije, koju zastupa prokurator. U većini zemalja stranke na sudu mogu zastupati samo za to licencirane, ovlaštene osobe, što uključuje njihovo odgovarajuće školovanje i praksu, a za propisane prav. slučajeve odvjetničko zastupanje stranke je i obvezno. U pojedinim zemljama različiti su uvjeti za stjecanje prava odvjetnika; u pravilu se traži završen prav. fak. i pravosudni ili odvjetnički ispit, te članstvo u odgovarajućoj odvjetničkoj udruzi ili komori, najčešće u zakonom osnovanoj nac. komori s javnim ovlastima. U Hrvatskoj se odvjetnici spominju i u najstarijim statutima (npr. Vinodolski zakonik, 1288). Isprva je odvjetništvo uređeno običajnim pravom, a od 1694. patentom kralja Leopolda koji je u obliku Odvjetničkog zakona 1695. usvojio i Hrv. sabor. Od donošenja Odvjetničkog reda (1852) odvjetnike imenuje ministar pravosuđa, odn. Zemaljska vlada. Ovisno o utjecaju raznih prav. tradicija u pojedinim hrv. zemljama, razlikuje se i položaj odvjetničkih društava i njihovih ovlasti. Odvjetničkim redom iz 1849. javljaju se odvjetničke komore i u primorskim gradovima, a Redom iz 1868. i u Dalmaciji se uvodi autonomno odvjetništvo. Zakonom o advokaturi (1946) o. je u nekim bitnim elementima (npr. pravo polaganja pravosudnog ispita i dr.) podređeno drž. polit. podobnosti. U RH Zakon o odvjetništvu donesen je 10. II. 1994. i njime se afirmiraju sva načela neovisnosti i samostalnosti odvjetništva. Odvjetnici su udruženi u Hrv. odvjetničku komoru (HOK) koja vodi imenike i provodi postupke upisa ili brisanja, donosi statut, etički kodeks te obavlja sve poslove od interesa za razvoj odvjetništva; u komoru je upisano o. 3000 odvjetnika.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: