Ostrovica

Ostrovica, selo u Dalmaciji, sz od Skradina; 60 st. U XIII. i XIV. st. utvrda i jedno od sijela Šubića. God. 1347. Grgur i Juraj IV. Šubić ustupaju O. kralju Ludoviku I. Anžuvincu u zamjenu za Zrin. Potom sjedište Lučke županije (koja se po njoj zove i Ostrovička). God. 1388. privremeno je zauzima bos. kralj Tvrtko I. Poč. XVI. važna kralj. pogranična utvrda, ključ obrane Zadra. Osmanlije ju zauzimaju 1523. i drže do → Kandijskog rata sred. XVII. st. U tom razdoblju sjedište nahije. U blizini ostaci ilir. gradine i rim. zgrada; u selu i okolici otkriveni starohrv. grobovi.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: