Oton II.

Oton II., minijatura iz X. st. Chantilly, Musée Conde
Oton II., njem. kralj i rim.-njem. car (?, 955 – Rim, 7. XII. 983). God. 961. okrunjen za sukralja svojeg oca Otona I., a 967. za sucara. God. 972. oženio se biz. princezom Teofanom. Vladao od 973. Vodio ratove s njem. velikašima (974–80), Dancima (974), slav. plemenima Abodritima i Ljutičima (983). God. 979. njegovo vrhovništvo priznali su češ. i polj. kneževi. Porazili ga Saraceni u Kalabriji (982). God. 983. na saboru u Veroni proglasio trogodišnjeg sina Otona III. za njem. kralja. Umro iznenada u Rimu, u vrijeme neuspjela pokušaja pokoravanja Mletaka.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: