oxfordski pokret

oxfordski pokret (engl. Oxford Movement), vjerski pokret u okviru anglikanizma u Engleskoj, nastao među studentima i profesorima teologije na Sveučilištu u Oxfordu (1833–45). Cilj mu je bio duhovna obnova prema uzoru prve Crkve i suprotstavljanje suvremenom liberalizmu i državnom sekularizmu. Obnovljena → Anglikanska crkva trebala bi ići srednjim putom (via media) između katolicizma i protestantizma. Naziva se i traktatskim pokretom, prema nizu traktata u kojima su glavni protagonisti (osobito → J. H. Newman) izlagali vjerske probleme. Newman i → H. E. Manning poslije prelaze na katolicizam i imaju veliku ulogu u obnovi katolicizma u Engleskoj i Irskoj. Ostali (Edward Bouverie Pusey, J. Keble i dr.) usmjeravaju pokret anglikanaca prema liturgijskoj i duhovnoj obnovi.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: