OZNA

OZNA (Odsjek za zaštitu naroda), jugoslavenska sigurnosna služba osnovana u rujnu 1943. odlukom vrhovnoga zapovjednika Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije (NOV i POJ), isprva kao Odsjek za zaštitu naroda pri Vrhovnom štabu, a 13. V. 1944. preimenovana je u Odjeljenje za zaštitu naroda pri Povjereništvu za narodnu obranu NKOJ-a. Djelovala kao tajna policija u proganjanju “narodnih neprijatelja” tijekom i nakon rata. Početkom 1946. OZNA je preimenovana u Upravu državne bezbjednosti (→ UDBA), pod vodstvom Aleksandra Rankovića, koji je zbog zloporabe vlasti smijenjen na Brijunskom plenumu 1966.