ožujak

ožujak, naziv za treći mjesec u godini. Hrv. naziv stabiliziran je u prvoj pol. XIX. st. Potječe od starijega oblika *lžuj (usporedi nar. nazive kao lažujak, lažak), dakle lažni mjesec, zbog varljiva vremena, zbog lažna početka proljeća. Drugi naziv za ožujak bio je npr. kajk. brezen (slično i u drugim slav. jezicima). Međunar. naziv mart.