Pacioli, Luca

Luca Pacioli, rad Jacopa de’Barbarija, 1495., Napulj, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte
Pacioli, Luca, talijanski matematičar (Borgo San Sepolcro, oko 1445 – Rim, 1514). Franjevac. Od 1477. bio je profesor u Perugi, Napulju, Milanu, Firenci, Veneciji i Rimu. Prijateljevao je s Leonardom da Vincijem, na čiji je poticaj pisao o zlatnom rezu (O božanskom omjeru). Njegovo djelo Sve o aritmetici, geometriji, proporcijama i proporcionalnosti (1494) smatra se najvećim matematičkim djelom renesanse i dugo se koristilo kao udžbenik.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: