Pacta conventa

Pacta conventa (latinski: Zaključeni sporazumi; također i Qualiter, Apendikula trogirska), ugovor koji su 1102. sklopili predstavnici 12 hrvatskih plemena s ugarskim kraljem → Kolomanom prihvaćajući ga za hrvatskoga kralja. Njime su bile regulirane povlastice hrvatskoga plemstva naspram kralja. Dokument o tom događaju sačuvan je među rukopisima djela Tome Arhiđakona (Historia Salonitana). U historiografskim i političkim krugovima Pacta conventa držala se autentičnom sve do XIX. stoljeća, kada su je počeli osporavati mađarski povjesničari, što je dovelo do mnogih znanstvenih polemika koje traju do najnovijeg vremena.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: