padež

padež, svaki oblik riječi koja se sklanja (deklinira): imenice, pridjeva, zamjenice, broja; padežom se izriču različiti odnosi riječi prema sadržaju rečenice. U hrv. jeziku nezavisni su padeži nominativ i vokativ, zavisni ili kosi (jer izriču različite odnose među riječima i zavise o drugoj riječi koju određuju ili dopunjuju) genitiv, dativ, akuzativ, lokativ i instrumental. U nas su za padeže karakteristični padežni nastavci. Neki jezici padežne odnose izriču na druge načine (npr. prijedlozima, posljelozima itd.), neki imaju drugu količinu padeža (grčki 5, latinski 6, njemački 4, finski 14, mađarski 16 osnovnih i nekoliko sekundarnih, čečenski 8 osnovnih i više lokativnih, klas. arapski 3, itd.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: