Pahlavi, Reza-kan

Pahlavi, Reza-kan, iranski časnik i šah (Alašt, 15. III. 1878 – Johannesburg, 26. VII. 1944). Potječe iz feudalne aristokratske obitelji. Časnik, predvodio vojni udar 1921. protiv šaha Ahmeda iz dinastije Kadžara. Ministar rata 1921–23. Predsjednik vlade 1923–25. Sazvao Ustavotvornu skupštinu koja ga je izabrala za šaha (1925–41). Potaknuo modernizaciju zemlje i demokraciju po britanskom uzoru. Zbog simpatija prema hitlerovskoj Njemačkoj odstupio u korist sina → M. Reze Pahlavija 1941.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: