Paine, Thomas

Thomas Paine
Paine, Thomas, engleski i američki politički pisac (Thetford, Engleska, 9. II. 1737 – New York, 8. VI. 1809). Emigrirao u Ameriku 1774. i radio kao novinar. Objavio anonimno politički pamflet Zdrav razum 1776. u kojem podupire Deklaraciju o neovisnosti. Sudjelovao u pisanju ustava države Pennsylvanije. Vratio se u Englesku 1787. U obranu Francuske revolucije  objavljuje knjigu Prava čovjeka zagovarajući ukidanje monarhije. Optužen za veleizdaju, bježi u Francusku i postaje član Nacionalnoga konventa. Zatočen za vrijeme terora 1793–94. Vratio se u Ameriku 1802. Zagovarao pravo na otpor tiraniji, republikanski sustav i suverena prava pojedinca. Predlagao formiranje međunarodne mirovne organizacije. Umro zaboravljen. Ostala djela: Doba razuma; Agrarna pravda.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: