paleontologija

paleontologija (grč.), znanost o fosilnim biljnim i životinjskim organizmima, te njihovu razvoju kroz geol. prošlost. Na temelju anatomije i morfologije fosilnih vrsta proučava evoluciju pojedinih osobina te usavršavanje prilagodbe različitih vrsta biljnog i životinjskog svijeta. Dijeli se na paleobotaniku (paleofitologiju, fitopaleontologiju), koja istražuje fosilne biljke, paleozoologiju koja istražuje fosilne životinje, te mikropaleontologiju koja istražuje fosilne ostatke mikroskopski sitnih organizama, os. u tresetu i nafti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: