Panova frula

Panova frula, različiti oblici
Panova frula, pastirsko glazbalo sastavljeno od 4 do 12, pa i više cjevčica različite duljine, od trske, bambusa, kamena, bronce, s jedne strane zatvorene i s tim krajem povezane ili slijepljene u niz razmjerno duljini. Svira se laganim duhanjem o rubove otvora i pomicanjem lijevo-desno (kao na usnoj harmonici). Uz ant. Grčku (siringa), raširena je bila u Kini (p’ai hsiao) i Juž. Americi (rontador, antaras, huayra-puhura), u Europi poznata od sr. vijeka, kao nar. instrument održala se u Italiji (firlinfoeu, fregamusoni) i Rumunjskoj (naiu). Solističko glazbalo, ali u nekim zemljama (Bolivija, Panama, Burma) stvaraju se sastavi od više njih različite veličine. U umj. glazbi najpoznatija je uporaba u operi Čarobna frula W. A. Mozarta kao Papagenov instrument.