pantograf

pantograf, na el. lokomotivi

pantograf, za mehaničko kopiranje
pantograf (grč.) 1. Mehan. ili optička naprava za prenošenje crteža u istom, većem ili manjem mjerilu na drugi papir. Koristi se u kartografiji i geodeziji za smanjivanje ili povećavanje karata. Izumio ga je Christoph Scheiner (1630) za kopiranje dijagrama. Razvojem digitalne tehnologije i računalnih programa CAD, uvelike izgubio na značenju. 2. Uređaj za prijenos struje sa zračnoga el. voda do elektromotora el. lokomotive.