Papuk

Papuk, park prirode Zvečevo
Papuk, planina na sjevernom rubu Požeške kotline, u zapadnoj Slavoniji; najviši je istoimeni vrh (954 m). Pruža se u smjeru sjeverozapad–jugoistok u duljini od oko 30 km. Izdignuo se rasjednim pokretima i vertikalnim pomicanjem. Zapadni je dio viši, a istočni niži. Na njem izvire nekoliko tekućica, od kojih su najznačajnije Pakra i Karašica. Na južnim obroncima prema Požeškoj kotlini vinogorsko je područje. Često je odredište planinara i izletnika (početci planinarenja s kraja XIX. st.; prvo planinarsko društvo osnovano je 1895). Presijeca ga cesta Slatina–VelikaPožega. U podnožju su veća naselja: Velika i Orahovica. Zbog iznimne geološke i biološke raznolikosti te vrijedne kulturno-povijesne baštine 1999. proglašen je (zajedno sa zapadnim dijelom Krndije) parkom prirode, koji obuhvaća površinu od 336 km2, prostirući se preko područja dviju županija, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske.