Pareto, Vilfredo

Vilfredo Pareto
Pareto, Vilfredo, talijanski ekonomist i sociolog (Pariz, 15. VII. 1848 – Céligny, Švicarska, 19. VIII. 1923). Nasljednik L. Walrasa na katedri u Lausannei i osnivač lozanske škole. Nastavlja rad svojega prethodnika te se bavi problemom opće ravnoteže. Zagovarao upotrebu matematičkog instrumentarija u ekonomskoj analizi. Poznat je njegov zakon o raspodjeli dohotka (nejednaka raspodjela rezultat je nejednakih ljudskih sposobnosti). Razvijao teoriju cijena koja nije vezana uza subjektivne činitelje. Posljednje godine znanstvenoga djelovanja pretežno posvećuje sociologiji posebno ističući značenje elita u društvenom životu. Djela: Tečaj političke ekonomije; Primjena matematike u nacionalnoj ekonomiji; Priručnik političke ekonomije; Rasprava o općoj sociologiji.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: