Parsons, Charles Algernon

Charles Algernon Parsons
Parsons, Charles Algernon, irski inženjer (London, 13. VI. 1854 – Kingston, 2. XII. 1931). Školovao se na sveučilištima u Dublinu i Cambridgeu. Radio kao inženjer na izumu dinama, turbina, generatora struje, izumio višestupanjsku plinsku turbinu (Parsonsova turbina), kojom je brod Turbinia, za vrijeme velike parade voj. brodova pred kraljem, pokazao koliko je brži od ostalih brodova ploveći najvećom brzinom od 34,5 čvorova.