partenogeneza

partenogeneza (grč.), poseban oblik spolnog razmnožavanja gdje se neoplođena jajna stanica razvije u normalni zametak. Otkrio ju je Ch. Bonnet 1740. kod miševa. Javlja se u nekih biljaka, beskralježnjaka i člankonožaca (pčele) te u nekih guštera. Može biti prir. pojava ili izazvana kem., toplinskim ili mehan. podraživanjem.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: