Pater, Walter Horatio

Walter Horatio Pater
Pater, Walter Horatio, engleski književnik (London, 4. VIII. 1839 – Oxford, 30. VII. 1894). Poznat po svojoj skladnoj prozi i esteticizmu, najpoznatiji mu je filoz. roman Marije Epikurejac. Sljedbenik l’art pour l’arta, ali uz šire humanističke koncepcije. Snažno utjecao na O. Wildea. Ostala djela: Studije o povijesti renesanse; Imaginarni portreti; Dijete u kući; Groteskna poezija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: