Patsch, Karl

Patsch, Karl, austrijski arheolog (Kovač, kraj Jičína, Češka, 14. IX. 1865 – Beč, 21. II. 1945). Od 1894. kustos u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, predstojnik Odjeljenja za znanost i umjetnost pri Zemaljskoj vladi u Sarajevu (od 1908). Od 1921. do 1934. profesor na Bečkom sveučilištu. Proučavao antičko razdoblje u BiH, Hrvatskoj i Albaniji. Utemeljitelj Balkanskog instituta u Sarajevu i njegov voditelj od 1908. Autor mnogobrojnih studija o antičkim nalazima, posebice o rimskim natpisima. Glavna djela: Lika u rimsko doba; Prilozi povijesti i topografiji Narone; Zbirke rimskih i grčkih starina u bosansko-hercegovačkom Zemaljskom muzeju.