Pavelić, Ante

Ante Pavelić
Pavelić, Ante, hrv. političar (Bradina, kraj Konjica, BiH, 14. VII. 1889 – Madrid, 28. XII. 1959). Odvjetnik u Zagrebu. Član Hrv. stranke prava, HSP, od 1920. i njezin tajnik. Zastupnik u Nar. skupštini od 1927. U emigraciji od 1929, osnivač i poglavnik UHRO-a (Ustaša – hrv. revolucionarna organizacija). Pod okriljem fašist. Italije ustaški emigranti vojno su se obučavali u posebnim logorima u Italiji i Mađarskoj. Sudjelovao u organiziranju Velebitskog ustanka 1932. i u ubojstvu kralja Aleksandra 1934. u Marseilleu. Nakon agresije osovinskih sila na Jugoslaviju, vratio se u Hrvatsku uz tal. pomoć, proglasio drž. poglavnikom i preuzeo vodstvo Nezavisne Države Hrvatske. Prepustio Italiji Dalmaciju, Rijeku i otoke Rim. ugovorima iz 1941. u zamjenu za voj. potporu režimu, a 1943. ponudio hrv. krunu tal. dinastiji Savoja. Neograničenih ovlasti, raspustio polit. stranke i oganizacije, uveo rasne zakone i provodio teror nad Židovima, Srbima, Romima i protivnicima ustaškog režima. Nakon poraza Hitlera pobjegao u Austriju, zatim preko Italije u Argentinu, gdje je nastavio polit. djelovanje (Hrv. državotvorna stranka, Hrv. oslobodilački pokret – HOP). God. 1957. ranio ga je jugoslav. agent u atentatu, od posljedica kojega je preminuo u Španjolskoj, kamo se sklonio da ne bi bio izručen Jugoslaviji.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: