Pavić, Josip

Josip Pavić
Pavić, Josip, hrvatski glumac (Travnik, BiH, 31. XII. 1887 – Zagreb, 21. X. 1936). Od 1910. glumio u zagrebačkom HNK-u gdje je, nakon A. Fijana, prvak klasičnoga repertoara i likova (Hamlet, Othello i dr.), ostvarujući i brojne druge uloge, uključujući i komične. Glumio i u prvim hrvatskim filmovima (na primjer Matija Gubec A. Biničkog, 1917). Objavio zbirku priča Šareno tkanje (1933).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: