Leon X.

Leon X., rad Rafaela 1518–19, Firenca, Uffizi
Leon X. (pravim imenom i prezimenom Giovanni de’ Medici), papa od 1513. do 1521. (Firenca, 11. XII. 1475 – Rim, 1. XII. 1521). Sin firentinskoga kneza Lorenza Veličanstvenog. Održao V. lateranski sabor (1517). Poticao prodaju oprosta za novac, čime je izazvao Lutherov protest (1517). Izgradio baziliku sv. Petra u Rimu. Zaštitnik umjetnika (Michelangelo i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: