podražaj

podražaj (stimulus) psihol Fizikalno-kem. proces koji djeluje na osjetne organe i pobuđuje uzbuđenje praćeno doživljajem osjeta. P. se može događati izvan ili unutar organizma; u psihologiji se obično podražajima drže procesi izvan organizma; također, ne mora svaki fizikalni odn. kem. proces biti p., npr. kad je p. preslab ili prekratak, u slučaju prir. pojava i sl. Razlikuje se adekvatni p., kod svojstvene reakcije osjetila (oko reagira na elektromagn. valove, uho na titranje zraka, nos i jezik na određene kem. procese), i neadekvatni p., kada dolazi od drugih, neodgovarajućih poticaja (npr. mehan. ili elekrični p. oka ili uha može izazvati vidne ili slušne osjete).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: