puzaši

puzaši, otrovni bradavičar, Heloderma suspectum
puzaši (Anguimorpha), natpor. guštera (Lacertilia). Obuhvaćaju najveće od svih guštera, varane, te jedine otrovne guštere meks. i otrovnog bradavičara. Smatra se da su razvijeniji od ostalih guštera te da su preci zmija. Rasprostranjeni su na cijelom svijetu. Neke vrste imaju normalno razvijene noge, no brojne su sa zakržljalim ili potpuno reduciranim nogama. Mesožderi. Razmnožavaju se polaganjem jaja ili rađaju žive mlade. U Hrvatskoj žive sljepić (Anguis fragilis) i blavor (Ophisaurus apodus).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: