PVC

PVC, kratica od polivinil-klorid, amorfni termoplastični umjetni materijal. Tvrd, krhak i bijele boje, a tek dodavanjem omekšivača i stabilizatora postaje mekšim i pogodnim za tehn. primjene. Koristi se u građevinarstvu za izradu podnih obloga, okvira za stolariju, cijevi, ali i za izradu plast. vrećica, kartica (kreditnih, osobnih…), kabela i dr. Budući da je PVC kemijski vrlo stabilan spoj i sporo se raspada u prirodi, pojavili su se ekol. problemi oko zbrinjavanja odbačenog PVC-materijala.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: