Pym, John

John Pym
Pym, John, engleski političar (Brymore, 1584 – London, 8. XII. 1643). Član Parlamenta od 1614; uhićen 1622. zbog prosvjeda protiv apsolutističke politike kralja → Karla I. Godine 1628. jedan od tvoraca Peticije o pravima, kojom se težilo ograničiti kraljevu vlast. Nakon sazivanja Dugoga parlamenta 1640. vođa oporbe; po izbijanju građanskoga rata u Engleskoj (1642) kao član Odbora za javnu sigurnost postaje jedan od najmoćnijih političara Parlamenta. Sa škotskim prezbiterijancima sklopio sporazum o zajedničkoj borbi protiv kralja (1643).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: