Pynchon, Thomas

Pynchon, Thomas, amer. književnik (Glen Cove/ New York, 8. V. 1937). Nakon studija fizike i književnosti posvetio se pisanju. Postmodernist. spaja narativne s tehnikama vizualnih umjetnosti, služi se metaforikom i parodijom. Važ. djela: V.; Gravitacijska duga; Vineland; Dražba predmeta 49.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: