Pearson, Karl

Pearson, Karl, engleski matematičar i statističar (Islington/London, 27. III. 1857 – Coldharbour, Surrey, 27. IV. 1936). Diplomirao matematiku u Cambridgeu, zatim u Njemačkoj studira fiziku, rimsko pravo, njemačku književnost i fiziologiju. U Londonu završio i pravo.  Najzaslužniji za razvitak statistike kao znanstvene discipline. Godine 1911. osnovao prvi u svijetu sveučilišni odjel za primijenjenu statistiku. Statističku obradu primijenio u biološkim istraživanjima. Jedan od osnivača časopisa Biometrika (1901) i Annals of Eugenics (1925), koji se danas naziva Annals of Human Genetics. U statistici skovao izraz “standardna devijacija” (1893). Autor djela iz filozofije znanosti Grammar of Science (1892) u kojem slijedi svojegaučitelja Ernsta Macha tvrdeći da znanost ne objašnjava, nego da samo sumira naše iskustvo u prikladan jezik.