Kristijan VI.

Kristijan VI.
Kristijan VI., dan. i norv. kralj (Kopenhagen, 30. XI. 1699 – dvorac Horsholm, 6. VIII. 1746). Sin Fridrika IV. i Louise od Mecklenburg-Güstrow. Vladao od 1730. Vodio pacifističku politiku; sklopio saveze sa Švedskom, Francuskom i Engleskom. Ponovno uspostavio vezanost seljaštva uz zemljišni posjed velikaša (zakasnjela refeudalizacija). Pristaša pijetizma. Podignuo dvorac Kristiansborg (1733–45).