Péguy, Charles

Péguy, Charles, franc. pjesnik (Orléans, 7. I. 1873 – pokraj Villeroya, 5. XI. 1914). Uz P. Claudela najistaknutiji predstavnik kat. duha u modernoj franc. književnosti. U mladosti utopistički socijalist, a od 1908. preobraćenik i militantni katolik. Borio se za prestiž Francuske, duboko vjerujući u njezinu predvodničku misiju. Djela: pjesme Tapiserija; Majke Božje; Eva; Misterij o milosrđu Ivane Orleanske; proza Naša domovina; Naša mladost.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: