pentagram

pentagram, crtež iz knjige Agrippe von Nettesheima De occulta philosophia

pentagram, plutej s motivom pentagrama, Split, krstionica katedrale
pentagram (grč.), peterokraka zvijezda, geometrijski lik od triju isprepletenih istokračnih trokuta. U antici magični simbol vječnosti. Čest i na starohrv. pleternoj ornamentici. U kršćanstvu simbol pet rana Isusovih.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: