pijavice

pijavice, liječnička pijavica, Hirudo medicinalis
pijavice (Hirudinea), red pojasnika (Clitellata) iz koljena kolutićavaca (Annelida). Splošteno tijelo sastoji se od 33 kolutića. Na površini se vide poprečne linije. Ima dvije prianjalke, usnu i trbušnu. Usna ima uređaj za sisanje krvi. Parazitiraju na puževima, rakovima i toplokrvnim životinjama. Poznato je o. 300 vrsta rasprostranjenih u gotovo svim ustajalim vodama obraslima bujnom vegetacijom. Prilikom uboda u žrtvu ispuštaju antikoagulanse i anestetike te su se upotrebljavale za liječenje nekih bolesti. Liječnička p. (Hirudo medicinalis) ima 3 oštra hitinska zubića i usiše odjedanput 10–15 cm3 krvi.