Pijemont

Pijemont, vinogradi Monferrato

Pijemont, Torino

Pijemont, hoteli izgrađeni za OI 2006.
Pijemont (tal. u podnožju brda), regija na SZ Italije; 25 399 km2, 4 320 182 st. Gl. i najveći grad Torino. Obuhvaća provincije Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Osola i Vercelli. S triju strana okružen Alpama. Dolina r. Po okosnica je regije; plodno poljoprivr. područje (natapanje; uzgoj pšenice, riže, voća, povrća, kukuruza, šećerne repe i vinove loze). Jedno od najvećih vinogradarskih područja u Italiji; proizvodnja vrsnih vina (moscato, barbera, barolo i barbaresco). Pašnjačko stočarstvo u Alpama (mljekarstvo; proizvodnja sirova). Ind.; automobilska (FIAT), tekst., tiskarska te strojogradnja (Torino), kem., staklarska, prehr. i dr. Turizam. NP Gran Paradiso. U veljači 2006. ovdje su održane XX. zimske OI (domaćin Torino). U doba rim. vladavine u sastavu Transpadanske Galije; kolonije Eporedia, Augusta Taurinorum i dr. God. 462. zauzimaju ga Heruli, 493. Ostrogoti, potom u biz. (553) i langobardskoj (568) vlasti; 773. osvaja ga Karlo Veliki. U kasnijim stoljećima na području današnjeg P. uspostavljeno je više markgrofovija (Ivrea, Monferrato, Saluzzo, Susa). Dio toga područja stekla je ženidbenim vezama pol. XI. st. savojska dinastija (grofovi od Pijemonta). Prvotno područje prošireno je osvajanjima, nasljeđivanjem i odlukama mirovnih ugovora nakon ratova za polj. i austr. baštinu (1735. i 1748). Od 1720–1859. P. je jezgra Kraljevstva Sardinije (osim u doba franc. vladavine 1798–1814). U XIX. st. P. je središte za oslobođenje i ujedinjenje Italije (risorgimento). Važna uloga u revoluc. događanjima u Italiji 1848–49. God. 1859–61. imao ključnu ulogu u ujedinjenju Italije; 1861–65. pijemontska prijestolnica Torino gl. je grad Kraljevine Italije. U II. svj. ratu pod njem. okupacijom 1943–45.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: