Pio XI.

Pio XI.
Pio XI. (pr. ime Achille Ratti), papa 1922–39. (Desio, 31. V. 1857 – Rim, 10. II. 1939). U Milanu prof. i knjižničar Ambrozijane, ravnatelj Vatikanske knjižnice; nuncij u Poljskoj (1918), nadbiskup Milana i kardinal (1921). Kao papa promicao Kat. akciju, odgoj domaćega klera u misijama. Uspostavio konkordate s 18 zemalja, Lateranskim ugovorom (1929) uredio odnose s Italijom. Izdao enciklike protiv fašizma (1931), protiv nacizma (1937), protiv komunizma (1937) i o crkv. nauku u soc. pitanju (1931). Osnovao Vatikanski radio (1931) i Papinsku znanstv. akademiju (1936).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: