piramida

piramida, u Chichén Itzi, Yucatán

piramida, Djoserova u Saqqari

piramida, geometrijska, trostrana (lijevo), peterostrana (sredina), krnja (desno)

piramida, Kefrenova kod Gize
piramida (grč.). 1. arhit Monumentalna četverostrana kamena grobnica egip. faraona s kvadratnim temeljem i ukošenim stranama (Keopsova, Kefrenova i Mikerinova p. kraj Gize; u antici uvrštene u sedam svj. čuda). Piramidama su slični stepeničasti hramovi u pretkolumbovskim kulturama Maya i Azteka u Sr. Americi. 2. Šiljnik, geometrijsko tijelo s bazom koja je višekutnik, a pobočke obično trokuti (ili trapezi kod krnje piramide). Pobočni trokuti sastaju se u vrhu piramide. Ovisno o bazi razlikuju se trostrana, četverostrana, …piramida. Općenito je obujam piramide jednak V = (1/3) B×h, gdje je B površina baze, h visina piramide. Postoji uspravna i kosa piramida. Ako je odrezana tako da ima dvije baze, onda je krnja. Poznavali su je stari narodi i računali joj obujam. Strogu definiciju p. dao je Euklid.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: