Pirenejski poluotok

Pirenejski poluotok (Iberski ili Iberijski poluotok), poluotok na jugozapadu Europe, između Atlantskog oceana na zapadu i sjeveru te Sredozemnoga mora na istoku; 584 553 km2. Od ostatka europskoga kopna odvojen → Pirenejima. Na poluotoku su tri države (Španjolska, Portugal i Andora) te britanski posjed → Gibraltar. Ovdje je i najzapadnija točka kontinentalnoga dijela Europe – rt Cabo da Roca (Portugal).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: