Pjesma nad pjesmama

Pjesma nad pjesmama (hebr. Šir ha širim, lat. Canticum canticorum), najpoznatije pjesničko djelo u Bibliji. Žid. tradicija pripisuje autorstvo kralju Salamonu, a kritika smješta nastanak u ←IV–←III. st. To je ponajprije zbirka ljubavnih i svadbenih pjesama, s visokim stupnjem liričnosti. Uvrštena je u kanonske bibl. spise tek nakon alegorično-simboličnog tumačenja sadržaja, prema kojem su Izraelci u ljubavnicima vidjeli Boga i Izrael, a kršć. Crkva Krista i Crkvu. Stoljećima je nadahnjivala mnoge književnike, pjesnike i glazbenike.